Za varno in učinkovito čiščenje

Zagotavljanje čiščenja v javnih ustanovah (šole, vrtci, zdravstvene ustanove…) je dokaj širok pojem, ki se ga je potrebno lotiti sistematično.
Čiščenje ni le odstranjevanje vidne umazanije, bolj pomembna je varnost (zmanjšanje št. mikroorganizmov), ki naj bi jo dosegli, če delo opravljamo profesionalno. Čistoča pa ni odvisna le od izvajalcev čiščenja, temveč tudi od samih uporabnikov.

Profesionalno čiščenje objektov ima že dolgo tradicijo, a le celovit sistem dela zagotavlja želeno kvaliteto.
                                          

  DELOVNI PRIPOMOČKI  
OHRANJANJE KAKOVOSTI ČIŠČENJA USPOSOBLJENI DELAVCI
  PLAN DELA - STANDARD ČIŠČENJA  

Javne ustanove so stavbe z veliko kvadraturo in velikim številom uporabnikov, zato je čiščenje v njih drugačno, kot čiščenje doma. Higiena v teh prostorih velikokrat ni zadovoljiva, ker ni postavljenih pravih smernic za čiščenje oziroma strokovnega osebja, ki bi izvajalo to delo.

Če ne veste kako obstoječ kader in delovni proces postaviti na višji nivo, se rešiti ponavljajočih težav ter zmanjšati stroške, vam lahko pomagam.
S posnetkom obstoječega stanja ter na podlagi večletnih izkušenj in strokovnim delom, bomo skupaj našli rešitev.